Üyelik Sözleşmesi

Bir tarafta “ “ adresinde mukim “ “ (bu sözleşmede kısaca olarak anılacaktır.) Diğer tarafta “ “ adreslerinde mukim “ “ “ “ (bu sözleşmede kısaca olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI) projesi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

Sözleşmede tanımlanan (PROJE ADI) projesi esnasında tarafından ‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

, (PROJE ADI) projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ‘a vermeyi taahhüt eder. işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.